Noticies

PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEïDORS

INFORMACIÓ

Legislació

Llei 2/2012 de 27 d'abril de estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera

Real Decreto 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les AAPP.

 

4t TRIMESTRE 2016 

 

Període mig de pagament trimestral a proveïdors Mancomunitat 4t trimestre 2016

Període mig de pagament trimestral a proveïdors Mancomunitat 4t trimestre detall 2016

 

Període mig de pagament trimestral a Proveïdors 4t trimestre 2016 

Període mig de pagament trimestral a proveïdors 3r trimestre detall 2016

 

 3r TRIMESTRE 2016

 

Període mig de pagament trimestral a proveïdors Mancomunitat 3r trimestre 2016

Període mig de pagament trimestral a proveïdors Mancomunitat 3r trimestre detall 2016

 

Període mig de pagament trimestral a Proveïdors 3r trimestre 2016

Període mig de pagament trimestral a proveïdors 3r trimestre detall 2016

 

2n TRIMESTRE 2016

 

Període mig de pagament trimestral a proveïdors Mancomunitat 2n trimestre 2016

Període mig de pagament trimestral a proveïdors Mancomunitat 2n trimestre detall 2016

 

Període mig de pagament trimestral a Proveïdors 2n trimestre 2016

Període mig de pagament trimestral a proveïdors 2n trimestre detall 2016

  

1t TRIMESTRE 2016

  

Període mig de pagament trimestral a proveïdors Mancomunitat 1r trimestre 2016

Període mig de pagament trimestral a proveïdors Mancomunitat 1r trimestre detall 2016

 

Període mig de pagament trimestral a Proveïdors 1r trimestre 2016

Període mig de pagament trimestral a proveïdors 1r trimestre detall 2016 

 

2015

Període mig de pagament trimestral a proveïdors Mancomunitat 4t trimestre 2015 

Període mig de pagament trimestral a proveïdors Mancomunitat 4t trimestre detall 2015

Període mig de pagament trimestral a proveïdors 4t trimestre 2015

Període mig de pagament trimestral a proveïdors 4t trimestre detall 2015 

Període mig de pagament trimestral a proveïdors Mancomunitat 3r trimestre 2015

Període mig de pagament trimestral a proveïdors Mancomunitat 3r trimestre detall 2015

Període mig de pagament trimestral a proveïdors 3r trimestre 2015

Període mig de pagament trimestral a proveïdors 3r trimestre detall 2015

Període mig de pagament trimestral a proveïdors Mancomunitat 2n trimestre 2015

Període mig de pagament trimestral a proveïdors Mancomunitat 2n trimestre detall 2015

Període mig de pagament trimestral a proveïdors 2n trimestre 2015

Període mig de pagament trimestral a proveïdors 2n trimestre detall 2015

Període mig de pagament trimestral a proveïdors Mancomunitat 1r trimestre. 2015

Període mig de pagament trimestral a proveídors Mancomunitat 1r trimestre detall

Període mig de pagament trimestral a proveïdors resum 1r Trim. 2015

Període mig de pagament a proveídors trimestral 1r trimestre detall 2015

 

2014

període mig de pagament a proveïdors MCI 4t Trimestre 2014

Període Mig de pagament a proveïdors 4t trimestre detall MCI 2014

Període Mig pagament trimestral a proveïdors resum 2014

Període Mig de pagament a proveïdors 4t trimestre detall 2014

Període Mig de pagament trimestral a proveïdors resum 2014

Perìode Mig de pagament a proveïdors 3r trimestre detall 2014 

    seu-e