Edictes

EDICTE DE PRESENTACIÓ DEL JUTGE DE PAU

 

AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL

Edicte de presentació del jutge de paupdf

 

 

 

Atès que cal procedir amb el nomenament de jutge de pau titular i substitut, del Jutjat de Pau d’Ivars d’Urgell, d’acord amb el que estableix l’article 101 de la Llei orgànica del poder judicial i els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament de jutges de pau 3/1995, de 7 de juny, es posa en coneixement de tots els qui puguin estar interessats, per tal que presentin les seves sol·licituds per a accedir a l’ esmentat càrrec a les oficines de la Casa de la Vila d’Ivars d’Urgell, en el termini de 20 dies hàbils a comptar de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

 

Aquest anunci també es farà públic a la pàgina web de l’ajuntament d’Ivars d’Urgell.

 

En cas de no presentar-se sol·licitud, el Ple de la Corporació triarà lliurement, comunicant l’Acord al Jutjat de Primera Instància del partit.

 

Ivars d’Urgell, 2 de novembre de 2017

 

L’alcaldessa,

Montserrat Coma Ribera

 

 

Notícies

Agenda d'activitats

octubre agenda

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs