Edictes

EDICTE CORRECCIÓ ERROR ANUNCI 2723 BOP 10 ABRIL. NÚM. 70

 

 

                                               EDICTE                                    pdf         

 

  

Correcció error anunci 2723. Licitació planta de tractament aigua

Correcció error en edicte 2723 publicat BOPL 10 d'abril. Núm. 70

 

Anunci de licitació planta de tractament d'aigua al municipi d'Ivars d'Urgell el contingut correcte del punt 8 de

l'anunci és el següent:

8. Criteris d'adjudicació:

1. Millores en l 'entorn dels dipòsits situats en el terme municipal d'Anglesola

2. Implantació de mesures correctores d'impacte ambiental en l'espai –zona alberg- a emplaçar el nou

dipòsit.

3. Assistència tècnica post obres/instal·lació de la planta de tractament i dipòsits.

4. Proposta de solucions tècniques que facin millorar i augmentar l'efectivitat i qualitat.

5. Pla de viabilitat. Reducció de l'afectació del servei de subministrament:

6. Oferta econòmica ( IVA separat)

7. Ampliació del termini de garantia.

Es mantenen tots els terminis que consten en l'anunci

 

Ivars d'Urgell, 10 d'abril de 2017

L'alcaldessa,

Montserrat Coma Ribera

 

Notícies

Agenda d'activitats

octubre agenda

 

                            
seu-e
diputacio-lleida
generalitat catalunya
 estudis ilerdencs